OBJAVI OGLAS

ONA ISCE NJEGA

nnnnnnnnnnnn

Nazaj na prvo stran

Copyright © 2019 oglasi.sex. All Rights Reserved.

Back to Top 
oglasi.sex
oglasi.sex Pogoji uporabe
Splosni pogoji uporabe portala oglasi.sex
 
Spletno mesto: oglasi.sex in vse pripadajoce podstrani vsebujejo erotične slike, besedila in druge oblike erotične vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe! S klikom na katerokoli povezavo (razen "zapustite strani"), izjavljate naslednje:
 
1. Jamčim, da sem starejši(-a) od 18 let,
 
2. Zavedam se, da bom ob vstopu na naslednje strani naletel(-a) na različne oblike erotične vsebine, ki se mi ne zdijo žaljive, me ne motijo ter si jih želim ogledati.

 

Za primernost, resničnost in kvaliteto vsebine, objavljeno na portalu oglasi.sex, ter resničnost osebnih podatkov je odgovorna izključno oseba, ki to vsebino objavi.

Ker obstajajo na spletnih straneh oglasnika: oglasi.sex določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo in nad katerimi nima nadzora, Salomon, d. o. o., ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Oglasi.sex si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino, objavljeno na spletni strani oglasi.sex ,na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Pogoji oddaje oglasa za spletni portal Oglasi.sex

Z oddajo oglasov prek spleta se strinjate z naslednjimi pogoji:

1.) za resničnost in verodostojnost oglasov in sporočil odgovarja avtor oglasa. Oglaševalec mora spoštovati veljavni zakonski red Republike Slovenije. Oglaševalec dovoljuje spletni strani: oglasi.sex uporabo in hrambo posredovanih vsebin kot tudi njihovo objavo. Oglaševalec z oddajo materialov potrjuje avtentičnost vseh priloženih vsebin, besedila, videa, fotografij, zvoka ...;

2.) oglaševalec, ki posreduje multimedijske vsebine, izjavlja, da je lastnik moralnih avtorskih pravic za njih. Oglaševalec potrjuje, da je na materialu (na fotografijah, v videu), kjer je viden obraz, on in nihče drug.

3.) pridružujemo si pravico, da skrajšamo predolge oglase ali ustrezno popravimo besede, če niso v skladu s slovenskim jezikom, pravili lepega vedenja ali če so moralno ali pravno sporne; Oglasi.sex , si pridržuje pravico povsem zavrniti ali delno spremeniti mali zasebni oglas;

 

Avtorske pravice

Za primernost, resničnost in kvaliteto vsebine, objavljeno na portalu oglasi.sex , ter resničnost osebnih podatkov je odgovorna izključno oseba, ki to vsebino objavi.
 
Vsebine, objavljene na spletni strani oglasi.sex , je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja portala oglasi.sex.